Object structure

Title:

Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2016, 45(117)

Date:

2016

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Szczecin

Publisher:

Dział Wydawnictw AM

Subject and Keywords:

Kozak, Maciej ; Gordon, Radosław ; Bejger, Artur ; Zalas, Ewa ; Sanecki, Józef ; Klewski, Andrzej ; Stępień, Grzegorz ; Gralak, Rafał ; Muczyński, Bartosz ; Gucma, Lucjan ; Bąk, Andrzej ; Sokołowska, Sylwia ; Hajduk, Jerzy ; Przywarty, Marcin ; Gucma, Stanisław ; Ślączka, Wojciech ; Kasyk, Lech ; Pleskacz, Krzysztof ; Bugajski, Grzegorz ; Anczykowska, Anna ; Juszkiewicz, Wiesław ; Pietrzykowski, Zbigniew ; Magaj, Janusz ; Zalewski Paweł ; Kotkowska, Diana ; Marcjan, Krzysztof ; Lushnikov, Evgeniy ; Małyszko, Marzena ; Wielgosz, Mirosław ; Walus, Artur ; manewrowanie statkiem ; symulatory statku ; symulatory manewrowe ; symulator FMB ; generatory elektryczne ; teledetekcja ; czujniki pomiarowe ; systemy nawigacyjne ; radionawigacja ; pomoce nawigacyjne ; e-nawigacja ; GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ; symulatory morskie ; tor wodny Szczecin - Świnoujście - LPG ; ruch statków - symulacje ; nawigacja - historia ; kompas słoneczny ; ratownictwo morskie ; kolizje statków ; inżynieria ruchu morskiego ; terminale gazowe ; systemy radarowe ; bezpieczeństwo żeglugi ; terminale LNG ; terminal LNG - Świnoujście ; transport morski - bezpieczeństwo ; kotwiczenie - bezpieczeństwo ; Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego ; KSBM (Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego) ; systemy bezpieczeństwa morskiego - Polska ; VTMIS (Vessel Traffic Monitoringand Information System) ; cumowanie statków ; przewóz ładunków - bezpieczeństwo ; ECS (Electronic Chart System) ; SBAS (Satellite Based Augmentation System) ; satelitarne systemy wspomagające ; nawigacja - modele matematyczne ; ruch statków - obsługa ; VTS (Vessel Traffic System) ; kompasy magnetyczne ; dno morskie - modelowanie ; kolizje statków - Bałtyk ; porty - pogłębianie ; badania sejsmiczne - nawigacja ; geofizyka - nawigacja ; obiekty podwodne - wykrywanie

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie