Informacje o projekcie

Biblioteka Główna Politechniki Morskiej w Szczecinie realizuje projekt Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt ten polega między innymi na utworzeniu platformy technologiczno-informacyjnej oraz bazy umożliwiającej bezpłatny dostęp do pełnotekstowych publikacji z zakresu szeroko pojętej gospodarki morskiej.

Znajdą się w niej:

  • wydawnictwa ciągłe,
  • skrypty, podręczniki i materiały dydaktyczne,
  • dorobek naukowy pracowników Akademii Morskiej i innych uczelni związanych z gospodarką morską,
  • materiały konferencyjne,
  • doktoraty,
  • artykuły z czasopism,
  • adresy portali i stron internetowych powiązanych z gospodarką morską,
  • aktywne linki dostępu do baz IMO i EMSA,
  • bazy morskie.


Obecnie nie ma w Polsce biblioteki cyfrowej dającej bezpłatny dostęp do cennych publikacji z zakresu gospodarki morskiej. Jest to pierwsza w Polsce branżowa biblioteka cyfrowa z tego zakresu.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji